Kontaktiraj nas info@hk-green.sk

Pogoji pritožb lucullus sro

Ta pritožbeni postopek velja od 01.01.2016 in je na voljo na sedežu prodajalca ali kot dokument pri LUCULLUS sro

Splošne določbe

Pritožbeni postopek opisuje trenutno poslovno sodelovanje med kupcem in podjetjem LUCULLUS sro s sedežem na Pribinovi 4, 811 09 Bratislava, ID številka: 50 169 971 (v nadaljevanju prodajalec) in podružnico za vračilo blaga in reklamacije LUCULLUS sro, SNP 264/3, 059 21 Svit.

Kupec se je dolžan pred naročilom blaga seznaniti s pritožbenim postopkom in Splošnimi pogoji. S prevzemom blaga od prodajalca se strinjajo s spodnjim postopkom pritožbe. Če se blago ne prevzame osebno, prevzem blaga pomeni trenutek, ko je bil dostavljen prvemu prevozniku.

Kot dokazilo o garanciji (garancijski list) prodajalec za vsako kupljeno blago izda nakupni dokument (račun - v nadaljevanju le garancijski list) z vsemi potrebnimi podatki za uveljavljanje garancije (ime blaga, dolžina garancije, cena, količina, koda izdelka ...).

Garancijska dolžina

 1. Garancijski rok začne teči na dan, ko blago prevzame kupec. Zakonsko določena garancijska doba je običajno 24 mesecev. Prodajalec lahko to zakonsko določeno obdobje podaljša. Dolžina garancijske dobe je vedno označena na garancijskem listu (v garancijskem stolpcu).
 2. Garancijski rok obsega zakonsko določeno obdobje (24 mesecev) in morebitno podaljšano obdobje. V zakonsko določenem garancijskem roku pritožbe ureja Civilni zakonik št. 40/1964 Coll. § 619-627 ob upoštevanju teh pritožbenih pravil. V primeru daljšega roka pritožbe urejajo izključno ta pravila.
 3. Izjema je lahko blago, prodano s popustom (poškodovano, rabljeno, nepopolno itd.). Če je kupec potrošnik in če je blago rabljeno, prodajalec ne odgovarja za napake, ki ustrezajo stopnji uporabe ali obrabe, ki jo je imelo blago, ko ga je prevzel kupec. Pravice iz odgovornosti za napake blaga prenehajo, če niso bile uveljavljene v 24 mesecih od datuma, ko je blago prejel kupec. Prodajalec lahko po dogovoru s kupcem skrajša to obdobje na najmanj 12 mesecev. To obdobje mora prodajalec navesti v dokazu o prodaji blaga. V primeru blaga, prodanega po nižji ceni zaradi napake ali nepopolnosti, garancija ne zajema napak, zaradi katerih je bila dogovorjena nižja cena.
 4. Za izbrane izdelke je garancija proizvajalca omejena na kupce, ki niso potrošniki. Na zakonite pravice končnega kupca (potrošnika) to nikakor ne vpliva, garancija zanje velja v skladu z zakonodajo.

Garancijski pogoji

 1. Kupec je dolžan skupaj z prevoznikom takoj po dostavi preveriti stanje pošiljke (število paketov, celovitost traku z logotipom podjetja, poškodba škatle) v skladu s priloženim tovornim listom. Kupec ima pravico zavrniti prevzem pošiljke, kar ni v skladu s kupoprodajno pogodbo, ker je pošiljka npr. Nepopolno ali poškodovano. Če kupec tako poškodovano pošiljko sprejme od prevoznika, je treba škodo opisati v prevoznikovem protokolu o primopredaji.
 2. Nepopolno ali poškodovano pošiljko je treba nemudoma sporočiti po elektronski pošti na naslov: reklamacie@hk-green.sk, pri prevozniku napisati zapisnik o škodi in ga brez nepotrebnega odlašanja poslati po elektronski pošti ali pošti prodajalcu. Dodatni zahtevki zaradi nepopolnosti ali zunanje poškodbe pošiljke dajejo prodajalcu možnost, da dokaže, da to ni kršitev kupoprodajne pogodbe.
 3. Garancija ne krije napak, ki so nastale zaradi nepravilnega ravnanja, nezadostnega ali neprimernega ravnanja zaradi naravnih sprememb materialov, iz katerih je blago izdelano, zaradi kakršne koli škode uporabnika ali tretje osebe ali drugega nepravilnega posega.

Metoda opreme za reklamacije

Če je kupec potrošnik brez osebne izkaznice:

Če je napaka, ki jo je mogoče odpraviti, se blago popravi. Če popravilo ni mogoče in narava napake ne preprečuje običajne uporabe, se lahko prodajalec s kupcem dogovori o razumnem popustu na ceno blaga. V primeru popusta pozneje te napake ni mogoče uveljavljati. V primeru, da s katero od zgornjih možnosti pritožbe ni mogoče obravnavati, bo kupcu izdan dobropis.

V primeru napake, ki je ni mogoče odpraviti in ki preprečuje pravilno uporabo stvari kot stvari brez napak, bo prodajalec kupcu ponudil zamenjavo blaga z napako za blago z enako ali podobno zmogljivostjo ali izdal dobropis.

Če je kupec subjekt z identifikacijsko številko:

Če je napaka, ki jo je mogoče odpraviti, se blago popravi. Če popravilo ni mogoče in narava napake ne preprečuje običajne uporabe, se lahko prodajalec s kupcem dogovori o razumnem popustu na ceno blaga. V primeru popusta pozneje te napake ni mogoče uveljavljati.

V primeru napake, ki je ni mogoče odpraviti in preprečuje, da bi stvar brez napake pravilno uporabili kot stvar, je prodajalec upravičen zamenjati blago z napako za blago z enako ali podobno zmogljivostjo ali izdati dobropis.

 1. Prodajalec obravnava reklamacije blaga brez nepotrebnega odlašanja, vendar najkasneje v 30 dneh od dneva, ko je kupec sledil reklamaciji. To obdobje ni zavezujoče za kupca, ki je med nakupom uporabil identifikacijsko številko in tako njegov odnos s prodajalcem ureja Trgovinski zakonik.
 2. Po rešitvi utemeljene reklamacije se garancijski rok podaljša za čas trajanja pritožbe. V primeru neupravičene reklamacije se garancijski rok ne podaljša. Če je bila reklamacija rešena z menjavo, se za naslednjo možno reklamacijo šteje prva reklamacija blaga. (Trajanje reklamacije se izračuna od dneva po prejemu do dneva, ko je pritožba poravnana. Ne, dokler je kupec ne prevzame. Kupec je o opremi obveščen po elektronski pošti, ki jo je navedel ob nakupu.)
 3. Ko bo reklamacija rešena, bo prodajalec kupca obvestil o prenehanju pritožbe po telefonu ali po elektronski pošti. Če je blago poslala transportna služba, bo po obdelavi samodejno poslano na naslov kupca. Če kupec iz tehničnih razlogov ne prejme elektronskega sporočila v zakonsko določenem enomesečnem roku, ima kupec možnost, da se samodejno pojavi na oddelku za pritožbe, kjer bo obravnaval pritožbo, izdano po vložitvi prvotne pritožbe .
 4. V primeru, da v 60 dneh od datuma vložitve reklamacije ne prevzamete zahtevanega blaga, je prodajalec v skladu s členom 656 Civilnega zakonika upravičen zaračunati znesek za skladiščenje, ko odstrani reklamacijo. Ta znesek je določen na 0,50 EUR / dan za blago do 5 kg.

Za podjetje LUCULLUS sro

Pripravljeno v skladu s Civilnim zakonikom. ne 108/2000 zb. , Trgovinski zakonik. in ustrezne spremembe Coll