Kontaktiraj nas info@hk-green.sk

Splošni pogoji lucullus sro

Uvodne določbe

(v nadaljnjem besedilu "Splošni pogoji") Prodajalec v smislu teh splošnih pogojev nakupa pomeni podjetje LUCULLUS sro s sedežem na Pribinovi 4, 811 09 Bratislava, ID številka: 50 169 971, vpisan v trgovinski register okrožnega sodišča v Bratislavi I. upravljavec «) in podružnica za vračilo blaga in reklamacije LUCULLUS sro, SNP 264/3, 059 21 Svit.

Kontakti

Elektronski naslov: info@hk-green.sk

Stranka za stranke: +421 222 200 062 (pon - pet: 9:00 - 15:00)

Naročila

 1. Blago lahko izberete z brskanjem po katalogu na naši spletni strani hk-green.sk kot s pomočjo operaterja na liniji +421 948 928 971 (pon - pet: 9:00 - 15:00).
 2. Pri spletnem naročanju navedite naslednje podatke: Če kupujete kot potrošnik, torej kot fizična oseba, ki ne deluje pri sklenitvi pogodbe na daljavo v okviru svojega posla, zaposlitve ali poklica, navedite ime in priimek, naslov. Hkrati vnesite svojo telefonsko številko in e-pošto. Če nakupujete v zvezi s svojo poslovno dejavnostjo, navedite tudi ime svojega podjetja, identifikacijsko številko, številko DDV in kraj poslovanja ali sedež.
 3. Po oddaji naročila bo vaše naročilo obdelano in potrdilo o prejemu naročila bo takoj poslano na vaš e-poštni naslov. Kupec s pošiljanjem naročila prodajalcu potrjuje, da je prodajalec pravočasno in pravilno izpolnil svoje obveznosti glede informacij iz čl. § 3 odst. 1 zakona št. 102/2014 Zb. O varstvu potrošnikov pri prodaji blaga ali opravljanju storitev na podlagi pogodbe, sklenjene na daljavo, ali pogodbe, sklenjene zunaj prodajalčevih prostorov, ki spreminja nekatere zakone (v nadaljevanju "Zakon o varstvu potrošnikov v Prodaja blaga ").
 4. Podrobnosti naročila in pričakovani datum dobave blaga kupcu se z vami dogovorijo po elektronski pošti. Po potrebi bodo vse dodatne informacije v zvezi z vašim naročilom poslane na e-poštni naslov, ki ste ga navedli.

Dobava blaga

 • Prodajalec je dolžan izpolniti naročilo in blago dostaviti kupcu najkasneje v 30 dneh. Blago na zalogi običajno odpremimo v 2 delovnih dneh. Vendar imamo za vsak izdelek predvideni rok dobave, ki ga poskušamo izpolniti. Blago dostavljamo v delovnih dneh od 9:00 - 18:00, po e -pošti vas bomo obvestili o točnem dnevu odpreme in dostave blaga.
 • V primeru, da blago dobavi pogodbeni prevoznik, kupec daje prodajalcu pravico, da prevozniku proda potreben minimum osebnih podatkov za nemoteno dostavo blaga (ime, naslov, telefon).
 • Ob prevzemu blaga vam bomo dostavili potrdilo o prejemu blaga. Dokaz o prejemu blaga je tudi pisno naročilo blaga. Davčni dokument z izračunom kupnine in DDV bo kupec prejel po elektronski pošti najkasneje v 14 dneh od dobave blaga. Šteje se, da je blago prevzel kupec v trenutku, ko kupec ali tretja oseba, ki jo je določil, prevzame vse dele naročenega blaga ali:

a) blago, ki ga kupec naroči v enem naročilu, se dostavi ločeno v trenutku prevzema blaga, ki je bilo nazadnje dostavljeno,

b) dobavi blago, sestavljeno iz več delov ali kosov, v trenutku prevzema zadnjega dela ali zadnjega kosa,

(c) v določenem obdobju ob prevzemu prvega dostavljenega blaga večkrat dostavi blago.

Umik od pogodbe (vrnitev blaga)

 • Prodajalec ima pravico do odstopa od pogodbe zaradi prodaje zalog, nedostopnosti blaga ali če je proizvajalec, uvoznik ali dobavitelj blaga, dogovorjenega v pogodbi, prekinil proizvodnjo ali naredil večje spremembe, ki so preprečile izpolnjevanje prodajalčevih obveznosti po pogodbo ali višjo silo ali če tudi z vsemi napori, ki se od njega lahko razumno zahtevajo, ne more dostaviti blaga kupcu v roku, določenem v teh splošnih pogojih, ali po ceni, ki je navedena v spletni trgovini . Prodajalec je dolžan nemudoma obvestiti kupca o tem dejstvu in v 14 dneh po obvestilu o odstopu od pogodbe z nakazilom na račun, ki ga določi kupec, vrniti že vplačan depozit za blago, dogovorjeno v pogodbi. Prodajalec si pridržuje pravico do preklica naročila ali njegovega dela v naslednjih primerih:

a) v primeru plačila po povzetju naročila ni bilo mogoče potrditi zavezujoče (napačno navedena telefonska številka, ni na voljo, ne odgovarja na e-pošto itd.)

b) v primeru, da kupec-podjetnik v preteklosti ni prevzel blaga ali kako drugače kršil pogoje

 • Kupec ima pravico odstopiti od pogodbe brez navedbe razloga v 14 dneh od datuma prejema blaga. Kupec ima pravico, da v tem roku blago razpakira in preizkusi na način, podoben običajnemu nakupu v klasični trgovini s kamni. Testiranje pa ne pomeni, da začnete uporabljati blago in ga nato vrniti prodajalcu. Kupec lahko uveljavlja pravico do odstopa od pogodbe s prodajalcem v papirni obliki na način, ki ne vzbuja dvoma, da je do odstopa prišlo.
 • Če kupec odstopi od pogodbe, se od začetka odpove tudi vsaka dodatna pogodba, povezana s pogodbo, od katere je kupec odstopil. Odstop od pogodbe mora biti prodajalec vnaprej obveščen preko obrazca, ki ga je treba izpolniti na spletu na spletni strani prodajalca, ali po telefonu na +421 915 328 783. Kupec je z odstopom od pogodbe dolžan dostaviti celotno blago, vključno s celotno dokumentacijo, nepoškodovano, originalno nepoškodovano embalažo in se ne uporabi v 14 dneh od datuma, ko je prodajalec prejel potrdilo o odstopu od obrazca na naslov, ki ga je navedel prodajalec.
 • Priporočljivo je zavarovati blago. Prodajalec ne sprejema gotovine ob dostavi. Po veljavnem odstopu od pogodbe bo prodajalec kupcu vrnil vsa plačila, ki jih je kupec dokazljivo plačal v zvezi s sklenitvijo kupoprodajne pogodbe, zlasti kupnino, vključno s stroški dostave blaga. Prodajalec pa ni dolžan kupcu povrniti dodatnih stroškov, če je kupec izbral drugačen način dostave kot najcenejši standardni način dostave, ki ga ponuja prodajalec. Dodatni stroški so razlika med stroški dostave, ki jih izbere kupec, in stroški najcenejšega standardnega načina dostave, ki ga ponuja prodajalec. Plačila bodo kupcu vrnjena v 14 koledarskih dneh od datuma, ko bo prodajalec obveščen o odstopu kupca od kupoprodajne pogodbe. Plačilo bo izvedeno na enak način, kot ga je kupec uporabil za plačilo prodajalcu, razen če je kupec v pisni izjavi o odstopu od pogodbe navedel drug način plačila, ne da bi zaračunal dodatne pristojbine.
 • Če blago kupujete v povezavi s svojo poslovno dejavnostjo (o čemer se odločite z navedbo ID številke na dokumentu o nakupu), pravica do odstopa ne nastane, ker Trgovinski zakonik te možnosti ne dopušča. V primeru, da kupec odstopi od pogodbe in prodajalcu izroči rabljeno in poškodovano ali nepopolno blago ali pa se vrednost blaga zaradi takšne obravnave blaga zniža poleg obravnave, ki je potrebna za določitev lastnosti in funkcionalnosti blaga , prodajalec ima kupca pravico do odškodnine v višini vrednosti popravila blaga in obnove blaga v prvotnem stanju oz. prodajalec ima pravico zahtevati odkup od kupca in o tem je obveščen kupec.

Vrnitev

 • V primeru, da kupec odstopi od pogodbe in prodajalcu izroči rabljeno, poškodovano ali nepopolno blago, se zavezuje, da bo prodajalcu povrnil vrednost, za katero se je vrednost blaga v dejanskem znesku zmanjšala, stroške, ki jih ima prodajalec pri popravilu blaga in spravljanju v prvotno stanje, izračunano po ceniku za postgarancijski servis blaga. V skladu s to točko Splošnih pogojev je kupec dolžan prodajalcu plačati odškodnino v višini razlike med nakupno ceno blaga in vrednostjo blaga ob odstopu od kupoprodajne pogodbe.
 • Prodajalec se zavezuje, da bo kupcu vrnil ceno, plačano za zadevno blago, v 14 koledarskih dneh od datuma izročitve obvestila o odstopu od pogodbe prodajalcu. Prodajalec ni dolžan kupcu vrniti cene, plačane za zadevno blago, preden je od kupca prejel blago skupaj z dodatki, vključno z dokumentacijo itd. Dostavljeno ali dokler kupec ne dokaže pošiljanja blaga skupaj z dodatki, vključno z dokumentacijo itd. Nazaj k prodajalcu.
 • Kupec ob odstopu od pogodbe nosi neposredne stroške vračila blaga prodajalcu ali osebi, ki jo je prodajalec pooblastil za prevzem blaga. Kupec ob odstopu od pogodbe nosi neposredne stroške vračila blaga, ki ga po naravi ni mogoče vrniti po pošti. Neposrednih stroškov, povezanih z vračilom blaga, ni mogoče ustrezno izračunati vnaprej. Po razpoložljivih informacijah je pričakovana ocena teh stroškov odvisna od velikosti, teže blaga, razdalje, s katere se blago vrne, in cen, po katerih prevoznik, ki ga je izbral kupec, opravlja svoje storitve v višini 50 SKK do 4000 SKK.
 • V primeru, da kupec ne izpolni katere od svojih zgornjih obveznosti po teh Splošnih pogojih, odstop ni veljaven in učinkovit in prodajalec ni dolžan kupcu vrniti vseh dokazljivih plačil po teh Splošnih pogojih in ima pravico za povračilo stroškov, povezanih s pošiljanjem blaga kupcu.
 • Kupec ne more odstopiti od pogodbe, katere predmet je:

a) prodaja blaga, izdelanega v skladu s posebnimi zahtevami kupca, blaga po meri ali blaga, namenjenega posebej enemu kupcu,

(b) prodajo blaga, ki je predmet hitrega poslabšanja ali poslabšanja,

c) prodaja blaga, ki se zaradi njegove narave po dostavi lahko neločljivo pomeša z drugim blagom,

(d) prodajo blaga, zaprtega v zaščitni embalaži, ki ga zaradi zdravstvenih ali higienskih razlogov ni mogoče vrniti in katerega zaščitna embalaža je bila po dostavi polomljena. Nakupna cena blaga bo vedno potrjena v specifikaciji naročila po e-pošti. Kupec potrjuje, da je bil obveščen, da je del naročila obveznost plačila cene.

Cene

 1. Vse cene blaga in storitev ter vse pristojbine v spletni trgovini so navedene z DDV. Vse akcije veljajo do razprodaje zalog, razen če je za določen izdelek navedeno drugače.
 2. Garancijske pogoje ureja pritožbeni postopek.
 3. Prodajalec ne odgovarja za zamudo pri dostavi blaga zaradi kurirske službe ali za napačen naslov kupca. Kupec je dolžan blago po prejemu od prevoznika / kurirja temeljito pregledati in prejem blaga potrditi s svojim podpisom ob prevzemu blaga. Pritožbe zaradi morebitne ne dostave blaga zaradi kurirja ali poškodbe blaga zaradi kurirske službe je treba v takih primerih vložiti neposredno delavcu kurirske službe. Poškodovano blago kupec ne bo prevzel od kurirja, kupec pa bo škodo na blagu označil v prevzemu blaga. Pritožbe glede mehanskih poškodb blaga, ki jih je povzročil prevoz, katerih prejem je kupec brez napak potrdil kurirski službi, prodajalec ne bo priznal kot upravičene in kupcu ne bo omogočil izvedbe iz take pritožbe.
 4. Kupec ima pravico kadar koli pred pošiljanjem blaga prek e-pošte ali telefona preklicati naročilo brez navedbe razloga. V primeru, da blago ni dobavljeno zaradi višje sile ali zaradi prenehanja njegove proizvodnje, prodajalec nemudoma obvesti kupca o razlogu za dobavo. Prodajalec je dolžan zagotoviti možnost dobave nadomestnega blaga. Kupec ima pravico zavrniti možnost dobave nadomestnega blaga in odstopiti od naročila omenjenega blaga. V primeru plačila kupnine ali njenega dela bodo sredstva ob preklicu naročila kupcu vrnjena v 14 koledarskih dneh na navedeni bančni račun.

Podjetje LUCULLUS sro obdeluje in hrani osebne podatke v skladu z Uredbo EU 2016/679 o varstvu podatkov (GDPR) in z Zakonom o varstvu osebnih podatkov št. 18/2018 Zbornik. Velja od 25.5. 2018. Osebni podatki in njihovo varstvo

Reševanje alternativnih sporov

 1. Spoštovani potrošnik. Če menite, da smo kršili vaše pravice, ali niste zadovoljni z načinom, kako smo obravnavali vašo pritožbo, nam pošljite zahtevo za odškodnino na naš elektronski naslov: reklamace@hk-green.cz.
 2. Če na to zahtevo odgovorimo nikalno ali pa nanjo ne odgovorimo v 30 dneh po tem, ko smo jo poslali na elektronski naslov, ali pa z našo rešitvijo ne boste zadovoljni, potem na podlagi spremenjenega zakona št. 102/2014 in Zakon št. 391/2015 o alternativnem reševanju sporov za potrošnike, imate pravico do alternativnega (izvensodnega) načina reševanja sporov.
 3. Predlog lahko oddate na način, določen v skladu z odstavkom 12 zakona 391/2015 CFU.
 4. Naslov za oddajo predlogov v elektronski obliki slovaškemu organu za trgovinsko inšpekcijo je ars@soi.sk.
 5. Subjekt ARS lahko zavrne predlog potrošnika, na primer: Če količinsko opredeljiva vrednost spora ne presega zneska 530 SKK; če je v vseh okoliščinah jasno, da bi bilo alternativno rešitev spora mogoče doseči le z nesorazmernimi napori in podobno.
 6. Potrošnik lahko vloži pritožbo prek platforme ARS RSO, ki je na voljo na spletu na tej povezavi. Potrošnik iz EU lahko tukaj vloži pritožbo proti trgovcu iz EU.
 7. Stroške, povezane z nadomestnim reševanjem spora, nosijo vsaka od strank v sporu ločeno, brez možnosti povračila.

Vaše zadovoljstvo z vašim nakupom ugotavljamo z vprašalniki po e-pošti v okviru programa Preverjanje strank, v katerega je vključena naša e-trgovina. Poslali vam jih bomo vsakič, ko kupite pri nas, razen v skladu s § § 62 zakona št. ne 351/2011 Zb. o elektronskih komunikacijah, kakor je bila spremenjena, ne boste zavrnili pošiljanja elektronske pošte v tržne namene. Osebne podatke obdelujemo za namen pošiljanja vprašalnikov v okviru programa Preverjeno s strani strank na podlagi našega zakonitega interesa, ki je sestavljen iz ugotavljanja vašega zadovoljstva z nakupom pri nas. Za pošiljanje vprašalnikov, oceno vaših povratnih informacij in analizo našega tržnega položaja uporabljamo posrednika za obdelavo, ki je upravljavec portala Heureka.sk, v te namene pa lahko prodamo podatke o kupljenem blagu in vašem e-poštnem naslovu. Vaši osebni podatki se pri pošiljanju vprašalnikov po e-pošti ne posredujejo tretjim osebam za njihove lastne namene. Pošiljanju vprašalnikov po e-pošti v okviru programa Preverjanje strank lahko kadar koli ugovarjate tako, da zavrnete druge vprašalnike s povezavo v e-pošti z vprašalnikom. V primeru vašega ugovora vam vprašalnika ne bomo poslali več.