Kontaktiraj nas info@hk-green.eu

Splošni pogoji poslovanja lucullus sro

Uvodne določbe

(v nadaljevanju »Splošni pogoji«) Prodajalec v smislu teh splošnih pogojev nakupa pomeni podjetje LUCULLUS sro s sedežem na naslovu Pribinova 4, 811 09 Bratislava, ID številka: 50 169 971, vpisana v komercialni register okrožnega sodišča v Bratislavi I. operater ”) in poslovalnica za vračilo blaga in reklamacije LUCULLUS sro, SNP 264/3, 059 21 Svit.

Stiki

Elektronski naslov: info@hk-green.sk

Linija za stranke: +421 222 200 062 (pon - pet: 9:00 - 15:00)

Naročila

 1. Blago lahko izberete z brskanjem po katalogu na naši spletni strani hk-green.sk kot s pomočjo operaterja na liniji +421 948 928 971 (pon - pet: 9:00 - 15:00).
 2. Pri spletnem naročilu navedite naslednje podatke: Če kupujete kot potrošnik, torej kot fizična oseba, ki ne nastopa pri sklepanju pogodbe na daljavo v okviru svojega poslovanja, zaposlitve ali poklica, navedite ime in priimek, naslov. Hkrati vnesite svojo telefonsko številko in e-pošto. Če nakupujete v zvezi s svojo dejavnostjo, navedite tudi naziv podjetja, identifikacijsko številko, številko za DDV in kraj poslovanja oziroma sedež.
 3. Po oddaji naročila bo vaše naročilo obdelano in potrdilo o prejemu naročila bo takoj dostavljeno na vaš e-mail. S pošiljanjem naročila prodajalcu kupec potrjuje, da je prodajalec pravočasno in pravilno izpolnil svoje obveznosti obveščanja iz 3. odstavka 1. zakona št. 102/2014 CFU o varstvu potrošnikov pri prodaji blaga ali storitev na daljavo ali izven. -trgovinska pogodba. prostorih prodajalca in o spremembi nekaterih zakonov (v nadaljevanju »Zakon o varstvu potrošnikov pri prodaji blaga«).
 4. Podrobnosti naročila in predviden datum dostave blaga kupcu se dogovorimo z vami po elektronski pošti. Po potrebi bodo vse dodatne informacije v zvezi z vašim naročilom poslane na e-naslov, ki ste ga navedli.

Dobava blaga

 • Prodajalec je dolžan izpolniti naročilo in blago dostaviti kupcu v roku 30 dni. Blago na zalogi običajno pošljemo v 2 delovnih dneh. Za vsak izdelek pa imamo predviden rok dobave, ki se ga trudimo izpolniti. Blago dostavljamo v delovnih dneh od 9.00 - 18.00 ure, o točnem dnevu odpreme in dostave blaga vas bomo obvestili po e-pošti.
 • V primeru, da blago dostavi pogodbeni prevoznik, kupec daje prodajalcu pravico, da prevozniku proda potreben minimum osebnih podatkov za nemoteno dostavo blaga (ime, naslov, telefon).
 • Ob prevzemu blaga vam izročimo potrdilo o prevzemu blaga. Dokazilo o prejemu blaga je tudi pisno naročilo blaga. Kupec bo najkasneje v 14 dneh od dobave blaga po elektronski pošti prejel davčni dokument s količinsko navedbo kupnine in DDV. Šteje se, da je kupec blago prevzel v trenutku, ko kupec ali tretja oseba, ki jo on določi, prevzame vse dele naročenega blaga ali:

a) blago, ki ga je kupec naročil v enem naročilu, je dobavljeno ločeno, v trenutku prevzema blaga, ki je bilo dostavljeno nazadnje,

b) dostavi blago, sestavljeno iz več delov ali kosov, v trenutku prevzema zadnjega dela ali zadnjega kosa,

(c) večkrat dostavi blago v določenem obdobju, v času prevzema prvega dostavljenega blaga.

Odstop od pogodbe (vračilo blaga)

 • Prodajalec ima pravico do odstopa od pogodbe zaradi prodaje zalog, nedobavljivosti blaga ali če je proizvajalec, uvoznik ali dobavitelj blaga, dogovorjenega s pogodbo, prenehal s proizvodnjo ali naredil večje spremembe, ki so onemogočale izpolnjevanje obveznosti prodajalca iz pogodbe. pogodbe ali višje sile, ali če tudi z vsemi napori, ki se od njega lahko razumno zahtevajo, kupcu ne more dostaviti blaga v roku, določenem v teh splošnih pogojih oziroma po ceni, določeni v spletni trgovini. Prodajalec je dolžan o tem dejstvu takoj obvestiti kupca in v roku 14 dni od sporočila o odstopu od pogodbe vrniti že vplačano varščino za blago, dogovorjeno s pogodbo, z nakazilom na račun, ki ga je določil kupec. Prodajalec si pridržuje pravico do preklica naročila ali dela naročila v naslednjih primerih:

a) v primeru naročila po povzetju naročila ni bilo mogoče zavezujoče potrditi (napačno navedena telefonska številka, nedosegljiva, ne odgovarja na e-pošto ipd.)

b) v primeru, da kupec-podjetnik blaga v preteklosti ni prevzel ali kako drugače kršil pogojev poslovanja

 • Kupec ima pravico do odstopa od pogodbe brez navedbe razloga v 14 dneh od dneva prejema blaga. Kupec ima pravico, da blago v tem roku razpakira in preizkusi na podoben način kot običajno pri nakupu v klasični »kamniti« trgovini. Vendar testiranje ne pomeni, da začnete blago uporabljati in ga nato vrniti prodajalcu. Kupec lahko uveljavlja pravico do odstopa od pogodbe s prodajalcem v papirni obliki na način, ki ne vzbuja dvoma o odstopu od pogodbe.
 • Če kupec odstopi od pogodbe, se od začetka odpove tudi morebitna dodatna pogodba v zvezi s pogodbo, od katere je kupec odstopil. Odstop od pogodbe je potrebno vnaprej obvestiti prodajalca preko obrazca, ki ga mora izpolniti na spletni strani prodajalca, ali po telefonu na +421 915 328 783. Z odstopom od pogodbe je kupec dolžan dostaviti na naslov prodajalec kompletno blago s celotno dokumentacijo, nepoškodovano, v originalni nepoškodovani embalaži in nerabljeno v 14 dneh od dneva prejema potrdila o odstopu od pogodbe s strani prodajalca na naslov, ki ga je navedel prodajalec.
 • Blago je priporočljivo zavarovati. Prodajalec ne sprejema plačila po povzetju. Po veljavnem odstopu od pogodbe bo prodajalec kupcu vrnil vsa plačila, ki jih je kupec dokazljivo opravil v zvezi s sklenitvijo kupoprodajne pogodbe, zlasti kupnino, vključno s stroški dostave blaga. Prodajalec pa kupcu ni dolžan povrniti dodatnih stroškov, če je kupec izbral drug način dostave kot najcenejši običajni način dostave, ki ga ponuja prodajalec. Dodatni stroški so razlika med stroški dostave, ki jih izbere kupec, in stroški najcenejšega standardnega načina dostave, ki ga ponuja prodajalec. Plačila bodo kupcu vrnjena v 14 koledarskih dneh od dneva, ko je kupec obvestil prodajalca o odstopu od kupoprodajne pogodbe. Plačilo bo izvedeno na enak način, kot je kupec plačal prodajalcu, razen če je kupec v pisni izjavi o odstopu od pogodbe navedel drug način plačila, brez zaračunavanja dodatnih stroškov.
 • Če kupujete blago v zvezi s svojo poslovno dejavnostjo (o čemer odloča ID številka na dokumentu o nakupu), pravica do odstopa od pogodbe ne nastane, ker Gospodarski zakonik te možnosti ne dopušča. V primeru, da kupec odstopi od pogodbe in prodajalcu izroči blago, ki je rabljeno in je poškodovano ali nepopolno ali se vrednost zadevnega blaga zmanjša zaradi takšne obdelave blaga preko obravnave, potrebne za določitev lastnosti in funkcionalnost blaga. kupec ima pravico do odškodnine v višini vrednosti popravila blaga in vrnitve blaga v prvotno stanje ali pa ima prodajalec pravico zahtevati od kupca odškodnino za zmanjšanje vrednosti blaga in kupca je obveščen o tem dejstvu.

Vračilo denarja

 • V primeru, da kupec odstopi od pogodbe in izroči prodajalcu rabljeno, poškodovano ali nepopolno blago, se kupec zavezuje, da bo prodajalcu povrnil vrednost, za katero se je vrednost blaga zmanjšala v dejanski vrednosti, stroške, ki so nastali zaradi prodajalca pri popravilu blaga in spravi v prvotno stanje obračunano po ceniku za pogarancijski servis blaga. Kupec je v skladu s to točko Splošnih pogojev dolžan prodajalcu plačati odškodnino v višini razlike med kupnino blaga in vrednostjo blaga ob odstopu od kupoprodajne pogodbe.
 • Prodajalec se zavezuje, da bo kupcu vrnil plačano ceno za zadevno blago v 14 koledarskih dneh od dneva vročitve obvestila o odstopu od pogodbe prodajalcu. Prodajalec ni dolžan vrniti kupcu cene, ki je bila plačana za zadevno blago, preden je bilo blago od kupca dobavljeno skupaj z dodatki vključno z dokumentacijo ipd. oziroma dokler kupec ne dokaže, da je blago poslal skupaj z dodatki vključno z dokumentacijo ipd. nazaj prodajalcu.
 • Kupec ob odstopu od pogodbe nosi neposredne stroške vračila blaga prodajalcu ali osebi, ki jo prodajalec pooblasti za prevzem blaga. Ob odstopu od pogodbe kupec nosi neposredne stroške vračila blaga, ki ga zaradi narave ni mogoče vrniti po pošti. Neposrednih stroškov, povezanih z vračilom blaga, ni mogoče razumno določiti vnaprej. Glede na razpoložljive informacije se pričakuje ocena teh stroškov glede na velikost, težo blaga, razdaljo, s katere se blago vrača in cene, po katerih prevoznik, ki ga izbere kupec, opravlja svoje storitve v višini CZK. 50 do 4000 CZK.
 • V primeru, da kupec ne izpolni katere od zgoraj navedenih obveznosti po teh splošnih pogojih, odstop od pogodbe ni veljaven in veljaven ter prodajalec ni dolžan kupcu vrniti vseh dokazljivih plačil po teh splošnih pogojih. in je upravičen do povračila stroškov, povezanih s pošiljanjem nazaj kupcu.
 • Kupec ne more odstopiti od pogodbe, katere predmet je:

a) prodaja blaga, narejenega po posebnih zahtevah kupca, blaga po meri ali blaga, namenjenega posebej za enega kupca,

(b) prodajo blaga, ki se hitro pokvari ali pokvari,

(c) prodajo blaga, ki se lahko zaradi svoje narave po dostavi neločljivo meša z drugim blagom,

(d) prodajo blaga v zaščitni embalaži, ki ga zaradi zdravstvenih ali higienskih razlogov ni mogoče vrniti in katerega zaščitna embalaža je bila po dostavi polomljena. Kupnina blaga bo vedno potrjena v specifikaciji naročila po e-pošti. Kupec potrjuje, da je bil obveščen, da je del naročila obveznost plačila cene.

Cene

 1. Vse cene blaga in storitev ter vse pristojbine v spletni trgovini so navedene z DDV. Vse akcije veljajo do razprodaje zalog, razen če je za določen izdelek navedeno drugače.
 2. Garancijske pogoje ureja reklamacijski postopek.
 3. Prodajalec ne odgovarja za zamudo pri dostavi blaga zaradi kurirske službe ali zaradi navedbe napačnega naslova kupca. Kupec je dolžan blago ob prevzemu od prevoznika/kurirja temeljito pregledati in s svojim podpisom potrditi prejem blaga ob prevzemu blaga. Reklamacije za morebitno nedostavo blaga zaradi kurirja ali poškodbe blaga, ki jih povzroči kurirska služba, je treba v takih primerih podati neposredno uslužbencu kurirske službe. Kupec poškodovanega blaga ne bo prevzel od kurirja in bo kupec poškodbo blaga zabeležil v prevzemu blaga. Reklamacije mehanskih poškodb na blagu, ki so nastale pri transportu, katerih prevzem je kupec brez napak potrdil uslužbencu kurirske službe, prodajalec ne bo priznal kot utemeljene in kupcu ne bo zagotovil izpolnitve iz take reklamacije. .
 4. Kupec ima pravico, da kadarkoli pred odpremo blaga po elektronski pošti ali telefonu prekliče naročilo brez navedbe razloga. V primeru nedobave blaga zaradi višje sile ali zaradi prenehanja njegove proizvodnje, prodajalec kupca nemudoma obvesti o razlogu za nedobavo. Prodajalec je dolžan zagotoviti možnost dostave nadomestnega blaga. Kupec ima pravico zavrniti možnost dostave nadomestnega blaga in odstopati od naročila omenjenega blaga. V primeru plačila kupnine ali dela le-te se kupcu vrnejo sredstva v roku 14 koledarskih dni na navedeni TRR ob preklicu naročila.

Podjetje LUCULLUS sro obdeluje in hrani osebne podatke v skladu z Uredbo EU 2016/679 o varstvu podatkov (GDPR) in z Zakonom o varstvu osebnih podatkov št. 18/2018 Zb. Ki velja od 25.5. 2018. Osebni podatki in njihovo varstvo

Alternativno reševanje sporov

 1. Spoštovani potrošnik. Če menite, da smo kršili vaše pravice ali niste zadovoljni z načinom, kako smo obravnavali vašo pritožbo, nam pošljite zahtevo za odškodnino na naš elektronski naslov: reklamace@hk-green.cz.
 2. Če na to zahtevo odgovorimo negativno ali ne odgovorimo v roku 30 dni od pošiljanja na elektronski naslov ali niste zadovoljni z našo rešitvijo, potem na podlagi spremenjenega zakona št. 102/2014 in zakona št. /2015 o alternativnih rešitvah potrošniških sporov, imate pravico do alternativnega (izvensodnega) načina reševanja sporov.
 3. Predlog lahko oddate na način, določen v skladu z 12. čl. Zakona 391/2015 CFU.
 4. Naslov za oddajo vlog v elektronski obliki na Slovaškem pri trgovinskem inšpekcijskem organu je ars@soi.sk.
 5. Organ ARS lahko zavrne potrošnikov predlog, npr.: če količinsko merljiva vrednost spora ne presega 530 CZK; če je glede na vse okoliščine jasno, da je alternativno reševanje sporov mogoče doseči le z nesorazmernim naporom itd.
 6. Potrošnik lahko vloži pritožbo prek platforme za alternativno reševanje sporov RSO, ki je na voljo na spletu na tej povezavi. Potrošnik EU lahko tukaj vloži pritožbo zoper trgovca iz EU.
 7. Stroške, povezane z alternativnim reševanjem spora, krije vsaka stranka v sporu posebej brez možnosti njihovega povračila.

Vaše zadovoljstvo z nakupom ugotavljamo z e-poštnimi vprašalniki v okviru programa Customer Verified, v katerega je vključena naša e-trgovina. Poslali vam jih bomo ob vsakem nakupu pri nas, razen če je v skladu z § 62. zakona št. št. 351/2011 Zb. o elektronskih komunikacijah, kakor je bilo spremenjeno, ne boste zavrnili pošiljanja elektronske pošte za namene trženja. Osebne podatke obdelujemo za namene pošiljanja vprašalnikov v okviru programa Customer Verified na podlagi našega zakonitega interesa, ki sestoji iz ugotavljanja vašega zadovoljstva z nakupom pri nas. Za pošiljanje vprašalnikov, oceno vaših povratnih informacij in analizo našega tržnega položaja uporabljamo posrednika za obdelavo, ki je upravljavec portala Heureka.sk. V te namene lahko prodajamo podatke o kupljenem blagu in vaš elektronski naslov. Vaši osebni podatki se pri pošiljanju e-poštnih vprašalnikov ne posredujejo tretjim osebam za njihove lastne namene. Pošiljanju e-poštnih vprašalnikov v okviru programa Customer Verified lahko kadar koli ugovarjate tako, da druge vprašalnike zavrnete prek povezave v e-pošti z vprašalnikom. V primeru vašega ugovora vam vprašalnika ne bomo več pošiljali.