Kontaktiraj nas info@hk-green.eu

Pogoji reklamacije lucullus sro

Ta reklamacijski postopek velja od 01.01.2016 in je na voljo na sedežu prodajalca ali kot dokument pri LUCULLUS sro

Splošne določbe

Reklamacijski postopek opisuje normalno poslovno sodelovanje med kupcem in podjetjem LUCULLUS sro s sedežem na Pribinova 4, 811 09 Bratislava, ID številka: 50 169 971 (v nadaljevanju prodajalec) in poslovalnico za vračilo blaga in reklamacije. LUCULLUS sro, SNP 264/3, 059 21 Svit.

Kupec se je dolžan pred naročilom blaga seznaniti s postopkom reklamacije in splošnimi pogoji poslovanja. S prevzemom blaga od prodajalca se strinja s spodnjim postopkom reklamacije. Če se blago ne prevzame osebno, pomeni prevzem blaga trenutek njegove izročitve prvemu prevozniku.

Kot dokazilo o garanciji (garancijski list) prodajalec za vsako kupljeno blago izda kupoprodajni dokument (račun – v nadaljevanju samo garancijski list) z vsemi potrebnimi podatki za uveljavitev garancije (ime blaga, garancijska doba, cena, količina, Koda izdelka ....) .

Dolžina garancije

 1. Garancijski rok začne teči z dnem, ko kupec prejme blago. Zakonsko določena garancijska doba je običajno 24 mesecev. Prodajalec lahko ta zakonski rok podaljša. Dolžina garancijske dobe je vedno označena na garancijskem listu (v stolpcu garancije).
 2. Garancijski rok je sestavljen iz zakonsko določenega roka (24 mesecev) in po potrebi podaljšanega obdobja. V zakonsko določenem garancijskem roku pritožbo ureja Civilni zakonik št. 40/1964 Zb. § 619-627 ob upoštevanju teh pravil o pritožbah. V primeru podaljšanja roka pritožbo urejajo izključno ta pravila.
 3. Izjema je lahko blago, prodano s popustom (blago poškodovano, rabljeno, nepopolno itd.). Če je kupec potrošnik in če je blago rabljeno, prodajalec ne odgovarja za napake, ki ustrezajo stopnji uporabe ali dotrajanosti, ki jih je imelo blago ob prevzemu s strani kupca. Pravice iz odgovornosti za napake na blagu prenehajo, če niso bile uveljavljene v 24 mesecih od dneva, ko je kupec blago prejel. Prodajalec lahko ta rok skrajša po dogovoru s kupcem, vendar ne manj kot 12 mesecev. Ta rok prodajalec navede v dokumentu o prodaji blaga. Za blago, prodano po nižji ceni zaradi napake ali nepopolnosti, garancija ne krije napak, za katere je bila dogovorjena nižja cena.
 4. Za izbrane izdelke je garancija proizvajalca omejena na kupce, ki niso potrošniki. Zakonske pravice končnega kupca (potrošnika) niso v nobenem primeru prizadete, zanje velja garancija v skladu z zakonom.

Garancijski pogoji

 1. Kupec je dolžan skupaj s prevoznikom takoj ob dostavi preveriti stanje pošiljke (število paketov, celovitost traku z logotipom podjetja, poškodovanost škatle) v skladu s priloženim tovornim listom. Kupec ima pravico zavrniti prevzem pošiljke, ki ni v skladu s kupoprodajno pogodbo, ker je na primer pošiljka nepopolna ali poškodovana. Če Kupec tako poškodovano pošiljko prevzame od prevoznika, je potrebno poškodbo opisati v prevoznikovem primopredajnem protokolu.
 2. Nepopolno ali poškodovano pošiljko je treba nemudoma prijaviti po elektronski pošti na naslov: reklamacie@hk-green.sk, napisati zapisnik o poškodbi pri prevozniku in ga brez nepotrebnega odlašanja poslati po elektronski pošti ali pošti prodajalcu. Dodatne reklamacije zaradi nepopolnosti ali zunanje poškodovanosti pošiljke dajejo prodajalcu možnost, da dokaže, da ne gre za kršitev kupoprodajne pogodbe.
 3. Garancija ne krije napak, ki nastanejo zaradi nepravilnega ravnanja, nezadostne ali neustrezne obdelave, ki so posledica naravnih sprememb v materialih, iz katerih je blago izdelano, kot posledica kakršne koli poškodbe uporabnika ali tretje osebe ali drugega neustreznega posega.

Način opreme za reklamacije

Če je kupec potrošnik brez osebne izkaznice:

Če gre za napako, ki jo je mogoče odpraviti, bo blago popravljeno. Če popravilo ni možno in narava napake ne preprečuje normalne uporabe, se lahko prodajalec s kupcem dogovori o razumnem popustu na ceno blaga. V primeru popusta te napake kasneje ni mogoče uveljavljati. V primeru, da reklamacije ni mogoče obravnavati z nobeno od zgornjih možnosti, se kupcu izda dobropis.

V primeru napake, ki je ni mogoče odpraviti in ki preprečuje, da bi se stvar pravilno uporabljala kot stvar brez napak, bo prodajalec kupcu ponudil zamenjavo blaga z napako za blago z enako ali podobno zmogljivostjo ali izdal dobropis.

Če je kupec subjekt z ID številko:

Če gre za napako, ki jo je mogoče odpraviti, bo blago popravljeno. Če popravilo ni možno in narava napake ne preprečuje normalne uporabe, se lahko prodajalec s kupcem dogovori o razumnem popustu na ceno blaga. V primeru popusta te napake kasneje ni mogoče uveljavljati.

V primeru napake, ki je ni mogoče odpraviti in ki preprečuje, da bi se stvar brez napak pravilno uporabljala kot stvar, ima prodajalec pravico zamenjati blago z napako za blago z enako ali podobno zmogljivostjo ali izdati dobropis.

 1. Prodajalec obravnava reklamacije blaga brez nepotrebnega odlašanja, vendar najkasneje v 30 dneh od dneva po reklamaciji s strani kupca. Ta rok ni zavezujoč za kupca, ki je ob nakupu uporabil identifikacijsko številko, zato je njegov odnos s prodajalcem urejen s Komercialnim zakonikom.
 2. Po rešitvi utemeljene reklamacije se garancijski rok podaljša za čas trajanja reklamacije. V primeru neupravičene reklamacije se garancijski rok ne podaljša. Če je bila reklamacija rešena z zamenjavo, se kot prva reklamacija blaga šteje druga možna reklamacija. (Trajanje reklamacije se računa od dneva po prejemu do dneva reševanja reklamacije. Ne dokler jo kupec ne prevzame. Kupec je o poravnavi obveščen po e-pošti, ki jo je navedel ob nakupu.)
 3. Po rešitvi reklamacije bo prodajalec kupca o prekinitvi reklamacije obvestil po telefonu ali elektronski pošti. Če je bilo blago poslano s transportno službo, bo po obdelavi samodejno poslano na naslov kupca. Če kupec iz tehničnih razlogov elektronske pošte ne prejme v zakonsko določenem roku enega meseca, ima kupec možnost, da se avtomatsko oglasi na reklamacijskem oddelku, kjer bo reklamacija obravnavana in izdana ob vložitvi prvotne reklamacije. .
 4. V primeru neprevzema zahtevanega blaga v 60 dneh od dneva vložitve reklamacije je prodajalec v skladu s § 656 Civilnega zakonika upravičen zaračunati znesek za hrambo ob odstranitvi reklamacije. Ta znesek je določen na 0,50 EUR/dan za blago do 5 kg.

Za podjetje LUCULLUS sro

Pripravljeno v skladu s civilnim zakonikom. št. 108/2000 Zb. , Poslovni zakonik. in ustrezne spremembe Zb